Румъния

Румъния е държава в Югоизточна Европа, която граничи на североизток с Молдова и Украйна, на запад— с Унгария и Сърбия, а на юг— с България. На изток има излаз на Черно море.

Румъния е парламентарна република. Парламентът й е двукамерен и се състои се от Сенат със 137 члена и Камара на депутатите със 314 члена. Също така има 18 допълнителни места в Камарата на депутатите, които са предназначени за представители, избрани от 18-те официално признати и регистрирани в страната малцинства.

Сградата на румънския парламент е считана за втората по големина административна сграда в света след Пентагона. Сградата е дълга 270 м, широка 240 м, висока 86 м и стига до 92 м под земята. Има 12 надземни нива и 8 подземни. Румънците я наричат Палатът на парламента или Дом на народа.

През 1954г. над река Дунав е пуснат в експлоатация Дунав мост. Той свързва българския град Русе с румънския Гюргево. Наричан още Мост на дружбата през него се осъществява основният пренос на стоки и хора между двете съседни страни. През 1980г. започва обсъждането на идеята за втори мост над реката. Идеята е той да свързва градовете Видин в България и Калафат в Румъния като част от IV Пан-европейски транспортен коридор.

Много предпочитана за пътуване страна. Много атракции и забележителности и прилични хотели, които посрещат много българи за Нова Година.

Pour votre recherche pour ” trouver mon hotel ” consultez vite notre lien http://tripfarenough.com/hotels